Podstawy obrotu akcjami na giełdzie

Obrót akcjami na giełdzie to proces kupna i sprzedaży udziałów w spółkach publicznych. Inwestorzy, zarówno indywidualni jak i instytucjonalni, uczestniczą w tym procesie, podejmując decyzje na podstawie analizy fundamentalnej i technicznej, a także innych czynników rynkowych. Poniżej przedstawiam podstawowe informacje dotyczące obrotu akcjami na giełdzie: Obrót akcjami na giełdzie to złożony proces, który wymaga zrozumienia

Czytaj dalej